בחרי באופציה

כדי שתועברי לתחתוני המחזור קיקס:

השתמשתי פעם בתחתוני מחזור

או,

אף פעם לא השתמשתי בתחתוני מחזור

בחרי באופציה

כדי שתועברי לתחתוני המחזור קיקס:

השתמשתי פעם בתחתוני מחזור

או,

אף פעם לא השתמשתי בתחתוני מחזור